Грижа за пчелите през февруари

През повечето години времето през февруари у нас се подобрява. Наред със студените дни има и такива, в които температурата се повишава над 10-12°С и пчелите не само се облитат за прочистване, но летят през целия ден.

Финансова подкрепа за земеделските стопани в общините Тервел и Крушари

На 8 февруари 2022 г., Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира втори прием на проектни предложения по подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР.

120 дни свободна паша – едно от условията за хуманно отношение за овце и говеда

Новата интервенция ще подпомага и стопани, които намаляват употребата на антибиотици в стопанството

БАСФ Оферта 2022

РевиСтарт в житни култури – Стартирайте Добив Плюс и Приход Плюс с Ревистар® Флекс и промоционална оферта

Предложение: 500 лв. осигурителен праг за земеделските стопани, вместо 710 лв.

Преференцията за самоосигуряване на много малките и малките фермери да се повиши до 500 лв., вместо 710 лв., като под малки и много малки производители да се разбират земеделски производители (ЗП) с общ среден производствен обем до 25 ...

България представя визията си за въглеродното земеделие

България ще представи позицията си за въглеродното земеделие по време на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 6-8 февруари 2022 г. в гр. Страсбург, Франция.

3,5 млн. лв ще си разделят оранжерийните производители по de minimis заради скъпия газ

По данни на бранша в момента са заети около 30% от отопляемите оранжерии

Утре отварят прием по de minimis за свиневъди и птицевъди?

На заседание на управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утре ще бъде гласуван одобрения бюджет по държавната помощ de minimis за птицевъди и свиневъди. Това съобщи на пресконференция министърът на земеделието Иван Иванов.

20 са участниците в Борсата за семена и посадъчен материал, която отваря врати днес в Добрич

Добрички панаир АД за 28 пореден път открива днес календара на селскостопанските прояви в България със специализираното изложение Борса за семена и посадъчен материал.

Падна забраната за улов на балканска пъстърва

Според разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите, зимноразмножаващите се риби са защитени със забрана за риболов в период от 4 месеца – от началото на октомври до края на януари.