27% от жителите на област Добрич живеят под линията на бедност за 2022 г.

Под линията на бедност в област Добрич са най-много лица от 2018 г. до момента, сочат данните на Териториалното статистическо бюро-Североизток

27% от жителите на област Добрич живеят под линията на бедност за 2022 г.

През 2022 г. линията на бедност в област Добрич e 452.6 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 45.4 хил. лица, или 27.0% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2022 г. e 525.92 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 571.9 хил. лица, или 22.9% от населението на страната.
В сравнение с предходната година в област Добрич размерът на линията на бедност нараства с 1.4%, а относителният дял на бедното население нараства с 6.8 процентни пункта. За страната показателят линия на бедност нараства с 4.3%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.8 процентни пункта.

Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност в област Добрич, е по-голям с 5.3 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 29,5 и 24.2%.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата от област Добрич се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 27.0 до 32.3%, или с 5.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Добрич нараства до 45.6%, или с 18.6 процентни пункта, а за страната нараства до 44.2%, или с 21.3 процентни пункта.

През 2022 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана - съответно по 373 лв., а най-високата - в област София (столица) (832 лв.), следвана от областите Стара Загора (625 лв.), Варна (601 лв.) и Перник (595 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора - 33.9%, Добрич - 27.0%, Ловеч - 26.8%, и Перник - 25.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Шумен - 12.9%, Велико Търново - 15.8%, Силистра - 16.1%, и Търговище - 16.2%.