115 кораба ще ловят калкан през 2018 г.

115 кораба ще имат право да излизат за калкан през тази година. Това е с един кораб по-малко от ангажимента поет от страната ни пред ЕС.

Нова държавна помощ за биопроизводителите

Тази година може да започне да се прилага нова държавна помощ с акцент към биологичното земеделие.

ЕС ще насърчава рекламирането на овчи и кози продукти

Комисията по земеделие и развитие на селските райони прие с мнозинство Доклад относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС. С приетия доклад се очаква да има повече адекватна, своевременна ...

Подготвят нова програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор

Изготвя се проект на Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година. Програмният период за прилагане на мерките включени в настоящата програма приключва на 15 октомври тази година.

Фермерите коригират от днес заявленията за помощ за газьол

От днес до 23-и февруари е срокът, в който земеделските стопани могат да коригират грешки в заявленията за държавна помощ за отстъпка от акциза, стана ясно по време на Шестата Национална среща на земеделските производители в ...

1742 са проверените заявления по Пчеларската програма

1742 са проверените заявления по мерките А, Б, В, Г и Д, за финансовата 2018 г., от Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г., съобщават от Държавен фонд „Земеделие“.

Добруджанският съюз на овощарите се представи на изложение в Германия

Добруджанският съюз на овощарите бе представен на световното изложение Fruit Logistica в Берлин, което се проведе от 7 до 9 февруари, съобщи Юлиян Димитров, който е един от членовете му.

Националната среща на фермерите трябва да стане практика във всички европейски държави

Националната среща на земеделските производители в България трябва да стане практика във всички европейски държави.

Зам.-министър Вергиния Кръстева се среща с фермерите от област Добрич

Областният управител Красимир Кирилов е гост на провеждащата се днес в Добрич среща на заместник-министъра на земеделието Вергиния Кръстева и експерти със земеделски производители от областта.

Българските земеделски производители искат запазване на бюджета на ОСП (ВИДЕО)

Общата европейска политика в областта на селското стопанство след 2020 г. е една от основните теми на Шестата Национална среща на земеделските производители.