Скок на минималния осигурителен доход за земеделците от 420 на 710 лв., предлага МФ

Предприемането на такава стъпка ще подтикне много производители да преминат в сивия сектор, коментират фермерите

Над 9 млн. лева преведе ДФЗ за намаления акциз върху газьола

ДФЗ преведе втори транш в размер на 9 624 752 лв. на 12 131 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ от прием 2021 г.

Комисията по земеделие ще разглежда в четвъртък вариантите за тавани на плащанията

В четвъртък, 20 януари, Комисията по земеделието, храните и горите в Народносто събрание ще разгледа вариантите за тавани на плащанията и други въпроси, касаещи Стратегическия план за развитие на страната.

Увеличават размера на обезщетенията при изкореняване на лозя

Това се посочва в заповед на министъра на земеделието Иван Иванов.

Цял месец приемат документи за доказване на произведените картофи, лук и чесън

Стопаните ще могат да изпращат и електронно описите си, но в по-кратки срокове

До 7 януари ще може да се подават възражения за площи, допустими за подпомагане

Земеделските производители, които не са съгласни резултатите от проверката дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021, ...

От 1 януари ще действат нови правила за електронна търговия с храни

Вече е актуална наредба, свързана със Закона за храните, която да регламентира дейността

Още пет дни биофермерите доказват продукция

Това важи за стопаните, поели едногодишен ангажимент или добавилите нови площи към парцелите си

Фермерите проверяват от днес дали нивите им са допустими за подпомагане

Земеделските производители ще могат да проверят от днес дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021.

Семейните ферми стават по-модерни с пари по нова мярка, вижте условията

Семейните ферми, които са със икономическия размер на земеделското стопанството измерен в Стандартен производствен обем (СПО) в границите от 3 000 до 8 000 евро, включително, ще могат да участват в разпределението на средства по нова ...