До 31 януари пчеларите и стопаните, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в ...

Това съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите

Ръст от 4,1 % на аграрния отрасъл през 2019 г.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2019 г. възлиза на близо 3,9 млрд. лева по текущи цени, като бележи ръст от 4,1 % в сравнение с предходната година.

Приключват приемите по de minimis за реализация на говеждо месо и помощ за земеделските стопани

Утре, 25 ноември приключва приемът на заявления по de minimis за реализация на българско говеждо месо, както и по схемата за държавна помощ за подкрепа по осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, напомнят от Държавен фонд ...

Започнаха проверките на място по кръстосаното съответствие за Кампания 2020

Започнаха теренните проверки по кръстосано съответствие за Кампания 2020, които Държавният фонд „Земеделие“ извършва в качеството си на специализиран контролен орган.

Още 10 дни биопроизводителите могат да представят документи по мярка 11

Още 10 дни биопроизводителите, поели ангажименти през Кампания 2016 г. по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г., трябва да предоставят окончателно пред ДФЗ – РА сертификат или писмено доказателство за съответствие на ...

Стопаните от област Добрич кандидатстват по de minimis за компенсиране на щетите от сушата

От днес започна приемът на заявления по de minimis за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г. за стопаните от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол.

Близо 1 млн. лева изплати ДФЗ по COVID 2

ДФ „Земеделие“ изплати близо 1 млн. лева по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2" по ПРСР 2014-2020 г.

МЗХГ представи първите проекти на мерки за новата ОСП

Министерство на земеделието, храните и горите представи първите проекти на мерки за новата Обща селскостопанска политика пред над 100 представители на бранша и широката общественост.

Кои цветя могат да се засеят преди зимата

Предзимните посеви имат някои преимущества пред пролетните, тъй като икономисват скъпото по това време – семената ще покълнат по-рано, използвайки за растежа си пролетната влага и първата топлина.

Помогнете си с цветя при запушен нос

След като дойдат студените дни, най-остро в това време изпъква проблемът със запушения нос.