Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Общият размер на бюджета, предвиден по процедурата, е в размер на над 387 млн. лева.

До петък изплащат авансово пари на лозарите

От 16 октомври заявилите авансово плащане за 2022 г стопани трябва да депозират заявление

МИГ Добричка подписа договор за предоставяне на финансова помощ на земеделски стопанин за техника за ...

Сдружение МИГ Добричка подписа пореден административен договор с Държавен фонд “Земеделие“ и земеделския стопанин Христо Недков за финансова подкрепа по подмярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански ...

Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2020 година, възлиза на 7 866.1 млн. лв.

Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2020 г. (в текущи цени), възлиза на 7 866.1 млн. лв., което е с 4.5% по-малко в сравнение с предходната година.

Националната служба за съвети в земеделието стартира от днес изнесени приемни

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) стартира от днес изнесени приемни на територията на няколко области на страната. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до ...

Приемат заявления за щетите по кошерите от сушата

Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в страната приемат заявления за издаване на констативни протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата.

Още 10 дни зеленчукопроизводителите кандидатстват за борба с вредителите по доматите

Още 10 работни дни, до следващия петък, до 15 октомври в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ продължават да се приемат документи по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки ...

До 30 септември земеделските стопани могат да подават коригиращи декларации към НАП

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица.

Сдружение МИГ - Добричка с два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за ...

Срокът за изпълнение на договорите е до лятото на 2023г.

В Добричко прибират най-високата реколта от слънчоглед за последните 7 години

Жътвената кампания при маслодайния слънчоглед е започнала в общините Каварна, Шабла, Балчик, Крушари, Ген.Тошево и Тервел, съобщават от областната дирекция по земеделие.