По-високи средни добиви при зърнените култури

По-високи средни добиви при всички основни зърнени култури са отчетени при зърнопроизводството през миналата година. Това пише в публикувания годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад 2017).

От днес пчеларите подават заявления за de minimis

От днес до 1-и декември 2017 г. пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФЗ-РА. Бюджетът на помощта е 2 400 000 лева.

Последни дни за проекти за преработка на собствен улов на риба

Последни дни остават за прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от рибарската програма.

Изнесли сме 27% повече ечемик и 17% повече пшеница

През варненското пристанище не са преминавали товари с пшеница, ечемик и рапица за износ за последната анализирана седмица.

Близо 15 000 животновъди получиха над 6.158 млн. лева помощ de minimis

Над 6,158 млн. лева са изплатени днес на 14 902 земеделските стопани по държавна помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, които отглеждат млечни крави и/или биволици, месодайни крави, овце-майки и/или кози-майки, съобщиха от Държавен ...

Над 8% повече е реколтата от слънчоглед

1 840,3 хил. тона маслодаен слънчоглед e прибран в страната към 9-и ноември, при 99,7% реколтирани площи.

Промоционалните програми ще акцентират върху устойчиво овцевъдство и козевъдство

Програмите на ЕС за промоция на земеделски продукти и храни през 2018 г. ще се фокусират основно върху пазарите с най-голям потенциал, особено върху страни извън ЕС, съобщават от Европейската комисия.

5.3% ръст на добавената стойност, създадена в земеделието

През 2016 г. брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 3,817 млрд. лева по текущи цени, като бележи реален ръст от 5,3% спрямо предходната година.

Последен ден за прием за кредити и семена

Днес е последният ден за прием на заявления за целеви кредит за минерален тор и/или семена и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2018.

От 20 ноември пчеларите кандидатстват за помощ de minimis

От 20 ноември до 1 декември 2017 г. пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФЗ-РА.