Обсъждат новото изменение на ПРСР на 11 юли

В дневния ред на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 е и Стратегическият план

През 2021 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 55 лв.

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лв. за един декар, което е с 14.4% повече в сравнение с 2020 година. аренда - минимум четири години.

Започва прием по схемата за инвестиции в мандри

От днес до 20 юли животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“.

Продължава изплащането на субсидиите по мярка 14 за хуманно отношение към животните

Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още над 2,3 млн. лв. (2 332 446,33 лева) на 212 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

Министърът на земеделието на посещение в община Добричка на 18 юни

Земеделският министър Иван Иванов ще посети община Добричка по покана на кмета Соня Георгиева

2,5 млн. лева получиха младите земеделски стопани за Кампания 2021

Брояч в реално време отчита изплатените средства по директните плащания на сайта на ДФЗ

От днес пчеларите подават заявления за плащане

Всички бенефициери, сключили договор с Държавен фонд „Земеделие“ по мерките от Националната програма по пчеларство (НПП) от прием 2022 г., могат да подават заявления за плащане от 13 юни 2022 г.

Пчеларите подават заявления за плащане от 13 юни

Всички бенефициери, сключили договор с Държавен фонд „Земеделие“ по мерките от Националната програма по пчеларство (НПП) от прием 2022 г., могат да подават заявления за плащане от 13 юни 2022 г.

Галин Георгиев: Състоянието на посевите от слънчоглед към днешната дата е добро

При слънчогледа картината за сега е много прилична. Особено тези дъждове, които паднаха през последните няколко дни, както ги наричам земеделските производители – „златни дъждове”, обезпечиха слънчогледа за седмици наред. ...

Над 500 тона семена на зърнен-житни култури ще предложи ДЗИ за есенната кампания

„Семената, които ще предложим за тази есенна кампания по сеитбата на зърнено-житните култури, са малко над 500 тона”. Това заяви директорът на Добруджанския земеделски институт доц. д-р инж. Илия Илиев по време на Деня на ...