1,2 млн. лева за производството на качествени семена

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди бюджет от 1,2 млн. лева за 2023 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен ...

Отпускат 1,8 млн. лева за участия в изложения

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от 1 800 000 лева по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“. Схемата „Помощ за участие в изложения” е с удължено действие до 30.06.2023 г.

Отпускат 8 млн. лева за зимни пръскания през 2023 г.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2023 г. в размер на 8 000 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки ...

Приемът на проекти на млади земеделски стопани се удължава до 31 януари

До 31 януари се удължава приемът на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Целта е ...

Възстановена е работа на системите ИСАК и СЕУ

Системите работят с повишено ниво на сигурност и бързодействие, като изпълняват своите функции, съобщават от ДФ „Зеделие“

До 20 януари продължава приемът по помощта de minimis за реализация на българско говеждо месо

До 20 януари 2023 г. животновъдите могат да кандидатстват по помощта de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“, информират от ДФ "Земеделие"

До 9 януари Системата за електронни услуги на ДФ “Земеделие“ не е достъпна

Няма достъп и до Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), информират от ДФ „Земеделие“

Животновъдите получиха над 120 млн. лeва по обвързана подкрепа за Кампания 2022

Преведени са 120 295 489 млн. лв. на 13 295 земеделски стопани по всички схеми за обвързано подпомагане за животни, съобщават от държавен фонд „Земеделие“

Земеделски стопани получиха над 58 млн. лева по НАТУРА 2000

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) преведе 58 885 707 лв. по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2022. Средствата са наредени по банковите сметки на 12 759 ...

Дъждовете оказаха благотворно влияние на есенните култури в Добруджа

Пшеницата вече е поникнала, а по-топлото време дава възможност да навакса в развитието си.