Правила и условия

Обновено на: 11.11.2023
Добре дошли в DobrichOnline.com, вашият водещ източник за местни новини и информация за град Добрич. Нашият ангажимент да предоставяме достоверни, точни и актуални новини е непоколебим. Следните правила за съдържанието са разработени с цел да поддържат нашите стандарти за журналистическа целост и етично отразяване. Тези правила ръководят ежедневните ни операции и гарантират, че нашето съдържание служи на интересите на общността в Добрич.

Точност и проверка на фактите В DobrichOnline.com се стремим към точност в нашето отразяване. Всяка информация, данни и новини се проверяват задълбочено и се потвърждават за точност преди публикуване. Ние сме ангажирани да предоставяме фактически и необвързани със страни отчети на нашата аудитория.

Справедливост и безпристрастност Нашият новинарски отчет се ръководи от принципите на справедливост и безпристрастност. Ние гарантираме, че многобройни гледни точки се вземат предвид и се представят, особено в истории, включващи спорове или обществено мнение. Нашата цел е да информираме, а не да влияем на обществения дискурс.

Уважение към личната неприкосновеност Ние уважаваме личната неприкосновеност и достойнството на индивиди и общности. Личната информация се обработва с грижа и дискреция, като избягваме публикуването на чувствително или потенциално вредно съдържание без оправдан обществен интерес.

Етичен журнализъм Нашите журналисти и сътрудници спазват високи етични стандарти в своята работа.

Ангажираност и отговорност на потребителите Ние насърчаваме активното участие на нашите читатели. Съдържанието, генерирано от потребителите, като коментари и писма до редактора, се модерират, за да се поддържа уважителен и конструктивен обществен диалог. Ние не толерираме омразна реч, тормоз или дезинформация.

Реклами и спонсорство Всички реклами и спонсорирано съдържание в DobrichOnline.com са ясно маркирани и се поддържат отделно от редакционното съдържание. Ние спазваме етични практики в рекламата и гарантираме, че нашите спонсори и рекламодатели се съобразяват с нашите стандарти.

Актуализации на политиката и обратна връзка Тези правила за съдържанието са предмет на редовен преглед и актуализации, за да се съобразят с еволюиращите журналистически стандарти и практики. Ние приветстваме обратната връзка и предложенията от нашите читатели за подобрение на нашите политики и практики.

За всички запитвания или обратна връзка относно нашите правила за съдържанието, моля свържете се с нас на marketing@dobrichonline.com

Благодарим ви, че сте част от общността на dobrichonline.com.