До края на юли се кандидатства по de minimis за пласирани плодове и зеленчуци

Отпускат на търговските обекти по 100 лв за домати и краставици до 200 лв за тон ягоди и малини

До 1 септември организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови ...

Организациите на производители на плодове и зеленчуци подават заявления за одобрение на оперативни програми в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ до 1 септември 2020 г.

Има ли бъдеще биопроизводството в България

Биологичното производство като такова набира все повече и повече популярност през последните 10 години.

Пилотното издание на уебизложението UZ AGRO FOOD TECH ще бъде през август

Над 40 фирми за заявили участие в тазгодишното издание на изложението „Селското стопанство и всичко за него”...

За 28-ма поредна година Добрички панаир АД организира изложение „Селското стопанство и всичко за него”, което ще се проведе в периода 29 юли –1 авгурст в СК „Простор” гр. Добрич.

Започна приемът по подмярка 4.1.2. от ПРСР за подпомагане развитието на малките стопанства

Започна приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за ...

Въвеждат нови правила за независимата оценка на обезщетенията при възникване на епизоотични огнища

Нови правила за работата на независимите оценители при възникването на епизоотични огнища въвеждат измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), който беше приет на първо четене днес в Парламента с 90 гласа ...

МЗХГ представи списък с добри практики по опазване на околната среда пред бранша

Министерство на земеделието, храните и горите представи на земеделския бранш проект на зелените практики в контекста на зелената архитектура на Общата селскостопанска политика“.

МЗХГ проверява има ли внос и употреба на неразрешени пестициди

Върховна административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на земеделието, храните и горите да провери дали в страната се внасят, продават и използват неразрешени препарати за растителна защита.

С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката Covid-19 от ПРСР

С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката Covid-19 от на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР).