Политическите партии се разбраха за състава на РИК за предстоящите избори

Цонка Велкова отново ще бъда председател на РИК

Политическите партии се разбраха за състава на РИК за предстоящите избори

В Областна администрация се проведоха консултации с представители на парламентарно представените политически сили.Консултациите бяха водени от главния секретар на Областна администрация Добрич Румен Русев, който обърна внимание, че съгласно Решение на ЦИК,  РИК Добрич е от 13 души в това число един председател, заместник-председатели – до четирима, но не по-малко от двама, секретар и членове. Съгласно Решението на ЦИК разпределението за брой членове в РИК е както следва: Коалиция ГЕРБ-СДС – 4; Коалиция ПП-ДБ – 3; ПП ДПС – 2; ПП Възраждане – 2; Коалиция за България – 1; ПП Има такъв народ – 1.

Красимир Николов – ГЕРБ-СДС, предложи Цонка Велкова за председател на РИК и още трима за членове. Последваха предложения за заместник – председатели от ПП-ДБ, БСП за България, Възраждане и ИТН. ДПС направи предложение за позицията на секретар на РИК. По така направените предложения нямаше оспорване и представителите на политическите сили единодушно решиха, че съставът на Комисията ще е с четирима заместник-председатели. Постигнато бе пълно единодушие и съгласие с направените предложения, което представителите на политическите сили удостовериха с подписването на Протокол от проведените консултации. Съгласно Изборния кодекс, документите с предложения за състав на РИК за предстоящите избори за представители на Р България в Европейския парламент и избори за народни представители на 09.06.2024 г., са изпратени в Централна избирателна комисия, която след разглеждане ще назначи РИК.