Още седмица приемат документи по мярката за инвестиции в растениевъдството

Бюджетът за тази година е 10 млн. лв

До 21 април се приемат заявления за инвестиции във винарски предприятия

От днес до 21 април 2022 г. се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.

ЕС създава център за хуманно отношение към рибите

Предвижда се той да регламентира с общи правила транспортирането на аквакултури

България нотифицира 143,5 млн. лв. по COVID мярката

Предизвикателствата пред сектора са големи.

До петък е отворен приемът по „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Ще се отпускат до 90% от разходите, направени за конкретната дейност

Стартира сключването на договори по пчеларската програма за 2022 г.

Поради големия интерес на пчеларите към Мярка А е извършено класиране на кандидатите. Останалите като резерва ще получат подпомагане при наличие на свободен ресурс

От 11 април животновъдите могат да кандидатстват по Мярка 14 от ПРСР 2014-2020

От 11 април до 13 май животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Съгласно Заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна ...

От днес се отваря прием по de minimis за подкрепа на производителите на оранжерийни зеленчуци

От 28 март до 11 април в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) се приемат заявления за подпомагане по схемата de minimis за регистрираните земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция.

Министерство на земеделието с поредна виртуална приемна на 30 март

На 30 март, от 09:30 ч. Министерство на земеделието стартира поредната виртуална приемна.

Увеличиха ставката за доматения молец, кандидатства се до есента

Помощта ще се предоставя и на градинари, които гледат пипер, патладжан и картофи