НСИ: През първите 3 месеца на 2023г. са отработени 1 438.4 млн. работни часа в страната

Заетите лица в икономиката са 3 428.0 хил., а общият брой отработени часове е 1 438.4 милиона, информират от Националния статистически институт

НСИ: През първите 3 месеца на 2023г. са отработени 1 438.4 млн. работни часа в страната

Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2023 г. спрямо това от 2022 г. показва увеличение в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния сектор и в индустрията. 
На едно заето лице се падат 11 660.0 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 27.8 лв. БВП за един отработен час. 

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на 2023 г. се увеличава реално с 0.8% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., а БДС за един отработен човекочас се намалява с 1.9%.