НАП Добрич търси контакт с клиенти, подали некоректни декларации

Започна кампания за отстраняване на несъответствия в декларирани данни, съобщават от офиса на НАП Добрич

НАП Добрич търси контакт с клиенти, подали некоректни декларации

Офис на НАП Добрич призовава данъкоплатците да проверяват резултата от обработка на подадените по електронен път годишни данъчни декларации. Около 50 са клиентите на администрацията, с които местният офис ще търси контакт, тъй като подадените от тях данни са некоректни. Това са лица, които са декларирали право за ползване на данъчни облекчения за физическите лица или преотстъпен корпоративен данък за юридическите лица. Друга възможна причина декларациите по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.92 от ЗКПО да бъдат записани със статус „некоректна“ е наличие на несъответствие в декларирания размер на авансови вноски за данъци и реално внесените суми в бюджета, допълват от НАП Добрич.


При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова декларация, отговаряща на изискванията, уточняват от НАП.

С цел комуникацията между данъчната администрация и потребителите да се улесни и да се извършва навреме, е желателно клиентите да актуализират данните си за контакт с НАП. Физическите и юридически лица, които са посочили коректен имейл и телефон, ще получат пълна и навременна информация от приходната администрация.

Притежателите на електронен подпис или на персонален идентификационен код на НАП могат да заявят и коригират изцяло онлайн имейлите и телефонните си номера. Това става чрез портала за електронни услуги на НАП с услугата „Управление на контактна информация“. Повече информация може да се получи в сайта на НАП или на телефона на приходната агенция: 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.