Състоянието на посевите от слънчоглед в област Добрич към момента е добро

Очакваните добиви за област Добрич от слънчогледа са около и над 300 кг/дка

Състоянието на посевите от слънчоглед в област Добрич към момента е добро

Липсата на есенно-зимен запас от влага в почвата е бил компенсиран от падналите през последните две седмици дъждове, коментира доц. Галин Георгиев, отговорник в отдел по селекция на слънчоглед в Добруджанския земеделски институт Генерал Тошево. Според него в момента слънчогледът се намира в добра кондиция. Като всяка година се наблюдават огнища от нападението на болестта мана, като на места нападението е достигнало до 30-40%. Според доц. Галин Георгиев почти никой в България не спазва сеитбооборота от четири години при слънчогледа и именно на това се дължи и появата и разпространението на маната. Съветът на специалистите е да се спазва поне 2-3 годишен период при засяването на слънчоглед, тъй като е въпрос на време болестите да нанесат сериозни щети по тази култура.Сеитбооборотът при слънчогледа се спазва в полетата на ДЗИ-Генерал Тошево, посочи доц. Георгиев. Затова и там почти няма болести, дори и при липсата на обеззаразяване на семената.

В случай, че вегетацията продължи и не се наблюдават екстремни засушавания и високи температури, ще имаме прилични добиви от слънчоглед, посочи доц. Георгев. Прогнозните количества за област Добрич са от около и над 300 кг/дка. 

За следващата сеитбена кампания ДЗИ-Генерал Тошево ще предложи четири вида хибриден слънчоглед. Разработват се и два нови хибрида, които са в държавно сортоизпитване. 

Доц. Галин Георгиев допълни, че в момента се разработва наредба, която предвижда допълнително субсидиране за земеделски производители, които използват българска селекция хибриди и сортове. Наблюдава се засилен интерес към хибридните слънчогледи, разработени от ДЗИ-Генерал Тошево, допълни доц. Георгиев.