Държавен фонд "Земеделие" одобри преструктуриране на средствата от фонда за изплащане на украинската помощ

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) одобри актуализиране на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на ДФЗ за 2024 г.

Държавен фонд "Земеделие" одобри преструктуриране на средствата от фонда за изплащане на украинската помощ

С това решение се осигурява голяма част от необходимата сума за подкрепа на земеделските стопани по схемите за държавни помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“.Припомняме, че подсигуряването на помощта стана възможно в резултат на поетия от служебното правителство ангажимент до 15 май да бъдат изплатени близо 300 млн. лв. украинска помощ на близо 52 хиляди земеделски стопани, като малко над 200 млн. лв. са от преструктуриране на средства на фонд "Земеделие", а останалата част ще бъде осигурена от националния бюджет.

Подпомагането се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство за компенсиране на част от повишените разходи за производство. На подпомагане подлежат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.