„Оживялата изложба“ с редки птици представя Историческия музей в Генерал Тошево

Експозицията е подредена по повод Световния ден на влажните зони. Може да бъде разгледана до началото на месец март

„Оживялата изложба“ с редки птици представя Историческия музей в Генерал Тошево

Мобилната изложба, представена от „Зелени Балкани“, е част от международната инициатива Европейски зелен пояс.
 „Оживялата изложба“ популяризира усилията за опазването на редките видове, обитаващи трансграничните райони на трите съседни балкански държави – България, Гърция и Турция и представя видове като корморан, царски орел, черен лешояд, червеногуша гъска и други.

Мобилната изложба представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове птици, които се срещат в обхвата на различни територии от НАТУРА 2000. Макетите на редките птици са изработени от изкуствени материали като смоли, лакове и бои, от български творци, следвайки съвременните и модерни тенденции в изкуството за онагледяване на редки и застрашени видове от флората и фауната. При изработката на скулптурите не са използвани разпознаваеми части от тялото на нито един жив екземпляр, така както се случва при традиционните техники за препариране.