ОИЦ - Добрич ще представи европейски възможности за обучение и финансиране на млади предприемачи

Областен информационен център - Добрич ще проведе информационно събитие с младежи и преподаватели от България, Белгия, Италия, Норвегия и Румъния

ОИЦ - Добрич ще представи европейски възможности за обучение и финансиране на млади предприемачи

Събитието е част от работна среща по проект „Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“, финансиран по програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Училищно образование”. Проектът се изпълнява в партньорство с Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов“ гр. Добрич.


Екипът на ОИЦ-Добрич ще представи дейността си, някои инициативи на центъра насочени към младежи, както и европейските възможности за обучение и финансиране на млади предприемачи като програми и проекти, информационни платформи, обучения и начини на финансиране на бизнес идеи.

Срещата ще се състои на 17 октомври (четвъртък) 2019 г., 9:00 часа в голямата заседателна зала на Община град Добрич (ет.2).