Над 4 000 фиша са съставени от служителите на Общинската полиция в Добрич от създаването й

4584 фиша са съставени от служителите на Общинската полиция в Добрич от създаването й до момента, съобщиха от местната администрация в отговор на запитване от Добрич Онлайн.

Над 4 000 фиша са съставени от служителите на Общинската полиция в Добрич от създаването й

Констатираните нарушения са предимно за неправилно паркиране в тревните площи в централната градска част и по кварталите, паркиране на автомобилите върху тротоари, пешеходни пътеки, инвалидни места, спирки и кръстовища.
Глобите варират между 20 и 50 лева и са определени в общински наредби, приети от Общинския съвет.

Общинската полиция в Добрич функционира от началото на октомври, 2018 година. Служителите следят за неправилно паркиране на превозни средства, за пешеходци, които преминават неправилно, за нерегламентирана търговия и опазване на обществения ред. В звеното работят 7 служители, които са избрани след конкурс и са преминали шестмесечно обучение към Министерството на вътрешните работи.