Представиха проекта „Национален културно-туристически календар“ в Добрич

В Областната администрация в Добрич се проведе работна среща с представители на неправителствения сектор в туристическия бранш и Националното сдружение на малкия и среден бизнес в туризма /НСМСБТ/.

Представиха проекта „Национален културно-туристически календар“ в Добрич

Председателят на сдружението Веселин Банковски представи иновативния проект „Национален културно-туристически календар“. 
Проектът активира стратегии, технологии и инструменти за дългосрочни регионални, тематични и бизнес партньорства, за осигуряване на повече български и чуждестранни туристи. Всичко това е във връзка с тематично, регионално и сезонно споделяне на събития, популяризиране и брандиране на туристически обекти, продукти, опит, добри практики, съпътстващи прояви и кампании. Слоганът е „ВДЪХНОВЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ”.

„Възможностите на България за развитие на самата туристическа индустрия са много големи, т.е. ресурсът е огромен и е възможно това да се капитализира и да подпомага местните икономики, което е нашата цел. В крайна сметка в пазарната икономика не могат да се правят само красиви и интересни неща, трябва да има и полза от тях, именно такъв е този проект. Той съчетава красивото, полезното и приятното”, заяви Веселин Банковски. 

Проектът „Национален културно-туристически календар“ представя събития, дейности и прояви за създаване на тематични културно-туристически дестинации, тематични зони, дни и седмици, туристически анимации, тематични туристически продукти и пакети, национални, регионални и местни инфо-турове, изложби, сувенирни, образователни, ПР и други кампании, структурирани в четири туристически профила. 

„Очаква се Националния културно-туристически календар да стартира през 2020 година”, каза в заключение Веселин Банковски.