1070 ученици ще прекрачат училищните прагове в Община Добричка

Община Добричка е в готовност за нормално започване на учебната 2019/ 2020 година.

1070 ученици ще прекрачат училищните прагове в Община Добричка

Във всички училища и детски градини са обезпечени условията за безпроблемно протичане на учебния процес. Общо 1070 са учениците в общината, като първокласниците за тази учебна година са 130. На територията на община Добричка функционират 1 средно училище, 2 обединени училища, 10 основни училища. Учебната година започва с 585 деца от 2 до 6 годишна възраст, разпредели в 30 детски градини, които осъществяват целодневна организация на обучение и възпитание. Във всички 13 училища се осъществява целодневна организация на учебния ден. Осигурени са правоспособни учители с необходимата професионална квалификация и педагогически опит, обедно хранене, обзаведени стаи за занимания по интереси и компютърни кабинети, специализиран превоз за пътуващите ученици и деца. Учебният процес е осигурен с необходимата учебна документация, учебници, учебни помагала за учениците и децата.


Тази година Община Добричка задели финансов ресурс за текущи и основни ремонти в училищата и детските градини на стойност 268 520 лв. Предстои оборудване с нови детски легла в 6 детски градини в селата: Лясково, Стефан Караджа, Пчелино, Ф. Денково, Бранище и Воднянци.

Извършени са частични ремонти на покривни конструкции, физкултурни салони, учебни работилници, санитарни възли, подмяна на дървена дограма с PVC в класни стаи и коридори, поставяне на ламинат в класни стаи, асфалтиране на спортни площадки, боядисване, освежаване на класни стаи и кабинети. За всички училища са издадени становища от РЗИ-град Добрич за готовност за началото на новата учебна година. Осигурени са необходимите материали и препарати за хигиенизиране и почистване на всички помещения в образователните институции и прилежащите площи. За есенно-зимния отоплителен сезон са осигурени и доставени необходимите количества течно и твърдо гориво. Специализирания превоз на пътуващите деца и ученици от общината ще се изпълнява от „Пътнически превози“ ЕООД, град Добрич.

На тържествата по случай първия учебен ден в училищата и детските градини ще присъстват представители на общинската администрация, кметове, кметски наместници, родители, жители на община Добричка. Кметът на община Добричка ще открие новата учебна година в Обединено училище “Добри Войников“ село Победа. Всички първокласници ще получат подаръчни комплекти /моливи и тетрадки/ от инж. Тошко Петков – кмет на община Добричка.

На 19.09.2019 г. инж. Тошко Петков ще подпише договор за финансиране на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Ведрина, община Добричка“ на стойност 928 439 лв., по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Основна цел на проекта е подновяване и модернизиране на училищната инфраструктура и подобряване на достъпа и на средата.