209 изоставени превозни средства са установени в Добрич

От началото на годината са установени 209 излезли от употреба моторни превозни средства в Добрич, паркирани на терен държавна или общинска собственост.

209 изоставени превозни средства са установени в Добрич

Това съобщиха за Добрич Онлайн от местната администрация след направено запитване.
Преместените излезли от употреба моторни превозни средства,  от техните собственици, са 96 на брой. Със заповед на кмета на Община град Добрич за принудително преместване на площадка за временно съхранение и разкомплектоване, притежаваща документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, са 36.

За останалите констатирани 77 превозни средства тече тримесечният срок, в който собственикът е длъжен да ги премести. 

Излезлите от употреба моторни превозни средства, паркирани на терен държавна или общинска собственост, се установяват както по сигнали на граждани, така при извършване на периодични проверки от инспектори при Община град Добрич.