Онлайн конкурс за млади предприемачи организира Областният информационен център в Добрич

ОИЦ – Добрич стартира днес онлайн конкурс за видеоклип „Имам бизнес идея“, изработен от млади предприемачи от областта.

Онлайн конкурс за млади предприемачи организира Областният информационен център в Добрич

Конкурсът е част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“ 2019 г. и от Общата инициатива на мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
Целта е да се провокира интереса, да бъдат обменени идеи между младежи от различни населени места и училища, както и да бъде насърчено предприемачеството сред подрастващите на възраст между 14 и 18 години. От 15 април до 12 май 2019 г. всички желаещи могат да изпратят своите видео клипове като съобщение през Messanger до създаденото за целите на конкурса събитие Онлайн конкурс „Имам бизнес идея“ – Област Добрич“ на страницата на Областен информационен център – Добрич във Facebook. Видео клиповете трябва да са с продължителност до 2 минути и не по-големи от 25 МБ. Всички участници задължително трябва да приложат към видеоклипа снимка или сканирана версия на попълнена Декларация за информирано съгласия, която може да бъде изтеглена от следния линк: http://short.bg/LNnkJ. Един участник може да участва само веднъж, с публикуването на един видеоклип като посочи трите си имена, клас, училище, град, телефон и електронен адрес за обратна връзка. Критериите, на които трябва да отговарят видео клиповете са: оригиналност, творчески подход, логическа последователност и ясно и точно формулиране на бизнес идеята. Тя трябва да има потенциал за развитие и ползи за обществото – принос за опазване на околната среда, по-добро образование, здравеопазване и т.н. Бизнес идеите, участващи в онлайн конкурса, ще бъдат използвани единствено и само за целите му и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

На 13 май 2019 г. в 10:00 часа всички получени клипове ще бъдат публично достъпни, с което ще стартира и самото гласуване на страницата на събитието във Facebook. Гласуването ще се осъществява единствено чрез събиране на харесвания (лайкове), други изразени емоции (love, ha-ha, sad, angry) няма да се взимат под внимание.

Гласуването ще приключи на 23 май 2019 г. в 10:00 часа и след преброяване на гласовете ще бъдат обявени финалистите. Първите десет участника, събрали най – много харесвания ще получат като награда спийкъри. Двамата участника с най-голям брой харесвания, освен спийкъри ще посетят безплатно „София Тех Парк“ - София на 1 юни, където са им приготвени специални изненади.

С Регламента на конкурса може да се запознаете на страницата на www.eufunds.bg, на следния линк: http://short.bg/fsTz4.