Приключи проектът за енергийна ефективност на Спортното училище и ученическото общежитие

Община Добрич реализира Проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортното училище и ученическото общежитие, с цел подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията й в сграда с близко до нулево потребление

Приключи проектът за енергийна ефективност на Спортното училище и ученическото общежитие

За да се постигне енергийната ефективност са извършени строително-монтажни работи като топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограмата в ученическото общежитие и тази, която не е била сменена в спортното училище, полагане на топлоизолация на покрива на сградата.Изпълнени са мерки за въвеждане на възобновяеми източници на топлинна енергия в сградата на спортното училище и общежитието. Отоплителната система на двете зони е подменена, както тръбната мрежа, така отоплителните тела. Старите котли са запазени като резервна система при аварии.

Въведена е и система за автоматичен контрол и управление на топлоподаването. Целта е да се оптимизира и повиши ефективността на топлоподаването и да се намалят разходите.

Проектът се изпълнява в партньорство с норвежката фирма PIRIN HOLDING AS и технологичен и оперативен център, разположен в София. Общата стойност на проекта е над 3 млн. лева, като безвъзмездното финансиране е 2 229 785 лв.

Представителят на норвежката фирма Адриан Ди Вит сподели, че това е един от най-успешните проекти, в които фирмата и участвала като партньор.