Нови домови табели раздават в Балчик и вилната зона

6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона

Нови домови табели раздават в Балчик и вилната зона

Табелите  са изработени по проект "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" по Процедура от Стратегията за ВОМР на МИГ "Балчик - Генерал Тошево", финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.Всяка табела е с номера на всеки дом според обхвата на улицата и е с размер 18х18 см. Табелите са от метални плоскости и имат нужните отвори, за да бъдат лесно монтирани на ограда или входна врата.

Всеки собственик на имот може да получи своята табела от Информационния център в Общинска администрация.