Приемът на заявления за хуманно отношение към птици и свине започна

Общо 84 млн. лв. ще получат през 2024 г. свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение

Приемът на заявления за хуманно отношение към птици и свине започна
ДФ Земеделие

От 10 май 2024 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ започна приемът на заявления за участие по схемите „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".Документи за държавната помощ за хуманно отношение към птиците се подават до 22 май, като изплащането на помощта ще започне от 30 май 2024 г. Размерът на финансовата подкрепа за 2024 г., определен от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“, е 42 млн. лв. По видове птици помощта е както следва:

•    Кокошки – носачки (мин. от 18-та макс. до 90-та седмица) – 200,89 лева на животинска единица;
•    Родители (мин. от 18 макс. до 70-та седмица) – 414,33 лева на животинска единица;
•    Бройлери – 39,68 лева на животинска единица;
•    Пуйки – 67,69 лева на животинска единица;
•    Гъски - 67,69 лева на животинска единица; 
•    Патици (мюлари и/или пекински до 84 дни) - 60,67 лева на животинска единица;
Кандидатстването за подпомагане за отглеждане на свине-майки по схемата за хуманно отношение към свинете, както и за първи транш за подпомагане на прасета за угояване е от 10 май до 22 май 2024 г. Вторият транш за подпомагане на прасета за угояване ще е отворен за прием на заявления от 4 до 20 септември, а третият – от 6 до 20 октомври 2024 г. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.
Финансовият ресурс за 2024 г. по схемата е 42 млн. лв. Подпомагането е както следва:
•    прасета за угояване – 150,12 лв. на животинска единица;
•    свине–майки – 164,54 лв. на животинска единица.