Потребители на Центъра за рехабилитация и социална интеграция в Крушари гостуваха в съседната община Кайнарджа

Домакините от Дневния център за стари хора в с. Средище показаха и разказаха за всичко, което предлагат за възрастните хора от над седем съседни села

Потребители на Центъра за рехабилитация и социална интеграция в Крушари гостуваха в съседната община Кайнарджа

Дневната грижа, която старите хора получават включва и обедно хранене, топли напитки. В чудесно поддържания двор на тяхно разположение е малка оранжерия и овощна градина, в които се занимават в минутките по трудотерапия. Музикален педагог, психолог, рехабилитатор, медицински специалисти и друг специализиран персонал, полагат грижи за ползвателите на услугата. По подобен начин са организирани дейностите и в общинския център Кайнарджа в Дневен център за възрастни хора с увреждания. Импровизираните ролеви игри с психолога на Центъра стопиха притеснения и на гости, и на домакини.