От днес картофопроизводителите кандидатстват по схемата за борба с теления червей

Бюджетът по помощта е 2 млн. лв. за 2024 г.

От днес картофопроизводителите кандидатстват по схемата за борба с теления червей
ДФ Земеделие

Стопаните могат да подават документи в срок до 10 юни тази година в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. До 10 юни те трябва да представят и отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок за изплащане на помощта е 28 юни 2024 г.
Бюджетът по помощта е 2 млн. лв. за 2024 г. 
Целта на схемата на държавна помощ е ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) в България. 
Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за контрол на посочения вредител, които са обект на Националната програма (Програмата) от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).
Размерът на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae), утвърдени в Програмата, но не повече от 1 200 лв./ха, с ДДС.