Информационен ден за кандидатстващите организации по Програмата за финансиране на граждански инициативи се проведе в Община Добрич

Юридически лица с нестопанска цел и дружества по Закона за задълженията и договорите могат да кандидатстват по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност

Информационен ден за кандидатстващите организации по Програмата за финансиране на граждански инициативи се проведе в Община Добрич

Информационен ден за кандидатстващите организации по Програмата за финансиране на граждански инициативи се проведе днес в Община Добрич.На 9 май 2024 г. от общинската администрация обявиха за открита процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи  в полза на местната общност от бюджета на общината за 2024 година.

Бенефициенти по настоящата Програма могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел с адрес на регистрация на територията на Община град Добрич и дружества по Закона за задълженията и договорите.