100 часа обществено полезен труд ще положи холандец, отглеждал канабис в балчишко село

Той е бил признат за виновен в отглеждане на 145 растения марихуана и кражба на електроенергия.

100 часа обществено полезен труд ще положи холандец, отглеждал канабис в балчишко село

Състав на Окръжния съд в Добрич призна присъда, постановена срещу холандски гражданин в родината му, и допусна да се изпълни у нас наложената му пробационна мярка - 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото. 


Мъжът, с последен известен адрес на пребиваване в село в община Балчик, е бил осъден за нарушаване на нидерландския Закон за наркотичните средства и за кражба. Той е бил признат за виновен в отглеждане на 145 растения марихуана и в кражба на електроенергия. Двете деяния били извършени в периода 1 - 17 септември 2014г. в гр. Ейнховен. С присъдата, постановена от Окръжен съд Ост-Брабант, му е наложено условно наказание лишаване от свобода за срок от 2 месеца, с 2-годишен изпитателен срок. Спрямо мъжа е постановена и пробационна мярка - 100 часа труд в полза на обществото, подлежаща на замяна при неизпълнение с 50 дни лишаване от свобода. Присъдата е влязла в сила на 12 юли 2018 година.

Производството в Окръжния съд в Добрич бе образувано по постъпило от холандските власти удостоверение за прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни решения и решения за пробация, постановени в друга държава - членка на Европейския съюз, с оглед надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции.

Съдебният състав прецени, че няма основания да откаже признаване на присъдата и холандският гражданин следва да положи у нас 100 часа безвъзмезден труд.

Делото беше гледано в отсъствието на мъжа, който не е бил открит на адреса по регистрацията. Съгласно представените пред съда справки обаче, той е със статут на постоянно пребиваващ у нас, с издадена от ОД на МВР - гр.Добрич карта за пребиваване на гражданин на ЕС. В проведеното задочно производство срещу него, мъжът беше представляван от служебен защитник.

Решението на Окръжния съд подлежи на обжалване и протест в 5-дневен срок. След влизането му в сила изпълнението на пробационната мярка ще бъде възложено на съответната пробационна служба.