Официално откриха жътвата в Община Тервел

За пръв път тази година в Община Тервел беше организирано официално откриване на жътвата. Инициатор и организатор на събитието беше главният художествен ръководител на ДФТА „Калинка Вълчева“ и танцов клуб „Добруджанци“ Нели Денева.

Официално откриха жътвата в Община Тервел

За здравето и благополучието на хората, които отглеждат хляба на Добруджа беше отслужен водосвет, а за успех в работата им беше направен ритуал за зажънване.  Облечени в традиционни народни носии, талантливи певци и музиканти от Тервел отправиха специален поздрав към присъстващите на земеделския празник. 
Община Тервел има общо 333 000 дка обработваема земеделска земя, която се стопанисва от 710 земеделски стопанства. През настоящата стопанска година с есенници е засята около 37 % от земята.

Най-голям е делът на пшеницата - 110 382 дка. Пшеница има във всичките 26 землища на територията на Общината. Най-големи площи с тази култура са засети в с. Орляк – 11 700 дка, в с. Безмер се отглеждат 8 952 дка, а в с.Жегларци пшеничните ниви са 8 530 дка. Жътвата на пшеницата вече започна.Стопаните съобщават , че са ожънати около 30 % от площите. Към този момент добивите, по данни на земеделци, са около 560 кг/дка. 159 дка са пропаднали от измръзване посеви с пшеница.

Рапицата също е предпочитана култура в общината. Засети са 8 752 дка с рапица. Тази култура се отглежда в 11 землища. В с. Мали Извор има площ от 2 114 дка, а в с. Брестница – 1817 дка. Стопаните съобщават за големи поражения от измръзване върху рапицата . Жътвата на рапица започна на 3 юли.Все още няма данни за среден добив на дка. За Област Добрич прогнозният среден добив на рапица се движи между 220 и 290 дка по данни на службите по земеделие.

С ечемик са засяти 2342 дка, разпределени в 15 землища. Най-много ечемик се отглежда в с.Коларци – 793 дка. Жътвата на ечемик е приключила, а стопаните съобщават за среден добив от 450 кг/дка. Няма данни за пропаднали площи от тази култура.

Само един земеделски стопанин в общината е засял лимец – малко над 100 дка от тази нашумяла през последните години култура се отглежда в землището на с. Каблешково.