Добрата хигиена на зъбите помага и срещу други заболявания

Зъбите трябва да се мият добре не само за да се избегнат проблемите свързани с тях. Добрата зъбна хигиена способства и за предотвратяване на заболяванията на дихателните органи.

Добрата хигиена на зъбите помага и срещу други заболявания

Бактериите, които обитават устната кухина, могат да предизвикват още пневмония, възпаление на белите дробове и други заболявания, особено при хората с по-уязвимо здраве.
Зъбите трябва да се мият не по-рядко от два пъти всеки ден, но най-добре след всяко хранене.