Жените в Добричко живеят 8 години по-дълго от мъжете

Средната продължителност на живота в Област Добрич е 71.6 години. При мъжете тя е 67,7 години, докато жените живеят с осем години повече – 75,77 години, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич.

Жените в Добричко живеят 8 години по-дълго от мъжете
За страната средната продължителност на предстоящия живот при раждане за периода 2008 - 2010 г. е 73.6 години, или е с 0.2 години по-висока от тази за периода 2007 - 2009 година. При мъжете тя е 70.0 години, а при жените е със седем години по-висока - 77.2 години. В градовете средната продължителност на живота е 74.0 години, а в селата - 72.3 години.

 Средната продължителност на живота в Европейския съюз е 76.4 години за мъжете и 82.4 години за жените.

 

Общата смъртност на населението в област Добич през 2010 г. е намаляла спрямо предходната година, съобщават още от ТСБ - Добрич. Броят на умрелите лица е 2 998 души и е с 18 души по-малък от този през 2009 г., а коефициентът на обща смъртност е 15.1‰ при 15.0‰ за 2009 година.

 

С най-висока смъртност в страната са областите Видин, Монтана и Враца, докато най-ниска стойност на този показател е регистрирана в областите Кърджали и София (столица). Област Добрич е на 17 място.