Поредно заболяване на подсъдим отложи дело за грабеж на чужди граждани и кражби

За шести път Добричкият окръжен съд не можа да даде ход на наказателното дело срещу пет лица, обвиняеми за множество престъпления, извършени в различно съучастие - грабеж на британско семейство, 9 кражби от жилища, включително от още пет британски граждани, за противозаконно отнемане на моторно-превозно средство и за държане на оръжие.

Поредно заболяване на подсъдим отложи дело за грабеж на чужди граждани и кражби

Причина за отлагане на делото днес стана второ поред заболяване на подсъдимия Росен К. Той не бе доведен от Затвора в София за днешното съдебното заседание, тъй като е болен. Предварително затворническата администрация е изпратила по факс справка за извършен медицински преглед в затворническата болница. Установено е остро вирусно заболяване, поради което затворникът не може да бъде конвоиран.  
Добричкият окръжен съд констатира, че са налице процесуални пречки за даване на ход на делото, поради отсъствието на Росен К. Наказателно-процесуалният кодекс изисква подсъдимият задължително лично да участва в процеса, за да бъде опазено правото му на защита. Няма и основания делото да бъде разгледано задочно, защото той се намира в затвор в България.
Съдът разпореди за следващото съдебно заседание, началникът на Затвора София да изпрати писмена справка, от която да е видно какво е заболяването, от кога датира и какво лечение е приложено. Съдът изисква да бъдат приложени съответните медицински документи във връзка със заболяването, тъй като от изпратената по факс справка не може да стане ясно какво е то и дали Росен К. не може да се яви пред съдебните власти.

 

Съдът посочва също, че върху справката е положен само подпис, но липсва печат на затвора.
Добричкият окръжен съд указва също на началника на затвора, че има утвърден от министрите на здравеопазването и на правосъдието образец на медицинска документация, който трябва да се спазва.  

 

Добричкият окръжен съд насрочи делото за 11.03.2011 г.

 

Пресцентърът на Добричкия окръжен съд припомня, че делото бе отлагано  поради неявяване на адвокатите на подсъдимите Стоян П. и Красимир В., защото упълномощения от Стоян П. адвокат не се яви в съдебната зала, когато подсъдимите Росен К. и Стоян П. не бяха доведени от затвора, заради заболяване.