Добричкият окръжен съд е разрешил 474 искания за СРС-та през 2010 г.

През 2010 г. в Добричкия окръжен съд са били внесени общо 476 искания за използване на специални разузнавателни средства. Добричкият окръжен съд не е уважил 2 броя искания, направени от Окръжна прокуратура – гр. Добрич.

Добричкият окръжен съд е разрешил 474 искания за СРС-та през 2010 г.

През 2010 г. в Добричкия окръжен съд са били внесени 51 броя веществени доказателствени средства, при 21 броя за 2009 г. Това показва, справка на съда, изготвена във връзка с журналистически запитванията.

Най-много искания за използване на специални разузнавателни средства са направени от Окръжна прокуратура – Добрич: 270 броя за 2010 г. и 243 броя за 2009 г. На второ място са исканията, подадени от ОД на МВР – гр. Добрич: 177 броя за 2010 г. при 178 броя за 2009 г.

 

ДАНС са заявили 25 броя искания през 2010 г. и 26 броя през 2009 г. За нуждите на Териториалното звено БОП гр. Добрич Главната дирекция БОП е внесла 4 искания през 2010 г., а за 2009 г. няма такива.