Увеличават позволените отсъствия по семейни причини и за децата в детските градини

Малчуганите ще могат да отсъстват до 15 вместо досегашните 10 дни, предвижда промяна в Наредбата за предучилищното образование

Увеличават позволените отсъствия по семейни причини и за децата в детските градини

Децата, записани за задължително предучилищно образование, ще могат да отсъстват от детската градина по семейни причини до 15 дни в рамките на една учебна година с писмено уведомление от родителя. Това предвижда проект за изменение на Наредбата за предучилищното образование, който е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МОН.В момента максималният брой разрешени дни за отсъствие по семейни причини от детска градина е 10.

През миналия месец бе прието учениците да могат да отсъстват до 15 дни в рамките на учебната година по семейни причини.

Сега същата възможност се предлага и за детските градини.