Представят „Йордан Йовков. Изкуство на разказването“ в Дом-паметника

В навечерието на Деня на славянската писменост и книжнина от Дом-паметник „Йордан Йовков“ са поканили проф. дфн Александър Панов от Института за литература при Българската академия на науките, който издаде неотдавна своето изследване „Йордан Йовков. Изкуство на разказването“

Представят „Йордан Йовков. Изкуство на разказването“ в Дом-паметника

Ето какво казва самият автор за новата си книга: „Писателското дело на Йордан Йовков е едно от най-често анализираните в българската литература. Предлаганата книга интерпретира неговите разкази от позицията на един от най-бурно развиващите се напоследък дялове от литературната теория – наратологията. И досега много от въпросите, свързани с повествователните похвати на Йовков, са били поставяни от анализаторите. Настоящото изследване обаче предлага един по-системен подход към повествователната техника на писателя, което в голяма степен води до преосмисляне на някои от утвърдените клишета в тълкуването на творбите на този голям български разказвач“.Срещата ще се състои на 22 май, от 17.30 часа в Дом-паметник „Йордан Йовков”.