Окръжна прокуратура – Добрич домакин на среща по темата за трансграничния трафик на хора

В срещата участие са взели делегация от експерти от Кралство Норвегия

Окръжна прокуратура – Добрич домакин на среща по темата за трансграничния трафик на хора

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич Радослав Бухчев беше домакин на международна работна среща по темата за трансграничния трафик на хора. В нея участие взеха експерти от Кралство Норвегия, служители на норвежката полиция, работещи по тази линия, служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ от Добрич и Силистра, както и магистрати от Окръжната и Районната прокуратури в областния град.


Окръжният прокурор запозна чуждестранните гости с особеностите на българската нормативна уредба и опита на българските правораздавателни органи в сферата на борбата срещу престъпленията, свързани с трансграничен трафик на хора, като обърна внимание на практическата обвързаност на тази престъпна дейност с престъпленията, свързани с пране на пари.

Представителят на Районна прокуратура – Добрич Павел Любенов – заместник районен прокурор, продължи темата, като посочи основните трудности при разследване, ръководене и надзор на дела по подобни престъпления, включително предизвикателствата при осъществяване на международно сътрудничество и отказа за съдействие от страна на жертвите на подобни престъпления.

Гостите имаха възможността да се запознаят с опита на българските си колеги при разследване на този вид престъпления. Освен това те се запознаха и със структурата на българската правораздавателна система, разделението на отговорности и задължения между институциите, взаимодействието между тях. Беше направена съпоставка с организацията на работата в Кралство Норвегия при провеждане на разследвания за трафик на хора.

В края на срещата участниците се съсредоточиха върху добрите практики, които могат да бъдат използвани и в двете държави. Беше изразена ясна воля за борба с престъпленията, свързани с трафик на хора и пране на пари, и готовност за осъществяване на ползотворно взаимодействие и в бъдеще.