Наблюдаваното жилище за младежи в Добрич предстои да започне работа

Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години без увреждания предстои да започне работа. Това съобщи зам.-кметът по “Хуманитарни дейности” в община Добрич д-р Баева.

Наблюдаваното жилище за младежи в Добрич предстои да започне работа

Новата социална услуга ще се намира в апартамент, частна общинска собственост на ул. „Методи Кусевич" със застроена площ от 144,75 кв. м. В него ще бъдат настанени до шест младежи. Наблюдаваното жилище е изградено по Оперативната програма "Региони в растеж", дейността му ще започне по ОП “Развитие на човешките ресурси“. 
Основната цел е да се продължи процесът на деинституционализация на деца в община Добрич чрез подобряване на състоянието на социалната инфраструктурата за постигане на основната цел, заложена в националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ – гарантиране на всяко дете на семейна среда и достъп до грижи и услуги според потребностите му.

Д-р Баева коментира още, че е стартирала нова национална програма за оказване на подкрепа в дома. Целта е да бъде ограничено настаняването на хора с невъзможност за самообслужване в социални заведения.

За оказване на подкрепа ще бъдат наети хора от Бюрото по труда. Четири безработни лица ще оказват помощ на четирима с невъзможност за самообслужване по осем часа на ден. Има възможност услугата да бъде предоставена на осем лица по четири часа дневно. 

В заключение зам.-кметът посочи, че община Добрич е успяла да задоволи потребностите на всички нуждаещи се, защото има малко потребители за новата социална услуга.