Безработни от Генерал Тошево ще бъдат обучени и наети на работа като болногледачи

Безработни от Генерал Тошево ще бъдат обучени и наети на работа като болногледачи

15 неактивни или безработни, както и 3 лица с увреждания над 18-годишна възраст ще бъдат обучени и ще придобият част от професията болногледач по проект. 14 от тях ще бъдат назначени с трудов договор.


Потребители на интегрираните здравно-социални услуги ще бъдат 40 лица с увреждания и над 65-годишна възраст – лежащо болни. За тях ще полага грижи медицинско лице.

Дейностите на община Генерал Тошево ще бъдат по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез водено от общностите местно развитие МИГ – „Балчик – Генерал Тошево“. Проектът е на стойност 388 869, 32 лева.

Срокът за изпълнение на договора по проекта е 24 месеца, считано от 1 февруари 2020 г. и ще обхване общо 58 души.