Ученици в неравностойно положение от Добрич ще получават топъл обяд

На 2 декември, за поредна година, в две училища - ОУ „Христо Смирненски” и ОУ „Н.Й.Вапцаров“ в гр. Добрич, стартира „Топъл обяд“.

Ученици в неравностойно положение от Добрич ще получават топъл обяд

В двете групи 40 ученици в продължение на 75 учебни дни ще получават топла храна в рамките на програма “Партньорска мрежа за благотворителност”. Проектът се изпълнява с финансиране от НС на БЧК и със собствен принос на областната червенокръстка организация и ще приключи на 31 март 2020 г.


Обхванатите ученици са от многодетни семейства с ниски доходи, полусираци, деца на безработни и деца, отглеждани от настойници.

Включването на децата в проекта ще ограничи хранителния дефицит, ще окаже положително въздействия на физическото им развитие и ще подобри учебно възпитателния процес.