Усилена работа върви по изпълнение на капиталовата програма на Община Генерал Тошево за 2019 година

Акцентът и тази година е върху обекти с висока социална значимост

Усилена работа върви по изпълнение на капиталовата програма на Община Генерал Тошево за 2019 година

Усилена работа върви по изпълнение на капиталовата програма на Община Генерал Тошево за 2019 година. В момента приключват строително-монтажните дейности по два от обектите. Това са тротоарът по ул. „Димитър Благоев“ и ремонтът на сградата на ВиК помпата в с. Люляково.
Ремонтът на тротоара продължи близо месец. Изцяло бяха подменени старите плочки с нови, като общата реновирана пешеходна площ е близо 450 кв. м. Стойността на изпълнените строително-ремонтни дейности е 36 800 лв.

Сградата на помпата в с. Люляково също бе завършена за по-малко от месец. Тя вече е със сменена дограма, измазана, боядисана и приведена във вид, подходящ за оптимална работа. 9 100 лв. са средствата отделени от общинския бюджет за този ремонт.

Друг мащабен се ремонт се изпълнява в с. Кардам. Това е ремонтът на здравната служба в едно от най-големите добруджански села. Със 38 400 лв. ще бъде обновен покрива на сградата и ще бъде обособена зона за отдих между клуба на пенсионера и здравната служба. В момента се работи паралелно по двете строителни площадки.

Тази година Община Генерал Тошево реализира една от най-мащабните си инвестиционни програми. В нея са включени както рехабилитация на няколко десетки километра общинска инфраструктура, така и ремонти на кметства, читалища, клубове на пенсионера и технически съоръжения.