Д-р Баева: В детските заведения не бива да влизат безстопанствени животни, големи хора и лица със зависимости

Започна изграждането на високи огради в детски заведения в Добрич, поради зачестилите вандалски прояви

Д-р Баева: В детските заведения не бива да влизат безстопанствени животни, големи хора и лица със зависимости

Зам.-кметът по „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева припомни за случая с ДГ № 10, където в края на миналата година бяха разпръснати мрежи от комарниците на целия първи етаж в двора на детското заведение. Тя коментира и случай с ДГ № 29 в кв. „Балик“, където вандали бяха счупили прозорци.
„В дворовете на детските заведения не бива да влизат безстопанствени животни, големи хора и лица със зависимости“, категорично заяви зам.-кметът.

Високите огради, които ще целят ограничаването на вандалските прояви, са еднотипни. Те представляват мрежа с височина от 2,20 метра. Такава вече има поставена на ДГ № 10 и ДГ № 8. Предстои да бъде изградена и на Детските градини № 18, № 20 и № 32. На трите детски ясли също ще бъдат монтирани високи огради. 


Д-р Баева коментира, че за всяко детско заведение са заложени средства в Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за това, което е най-необходимо да се направи. Тя даде пример за ДГ № 12, където ремонтът на покрива е по-наложителен, отколкото поставянето на висока ограда. По думи на зам.-кмета той не е ремонтиран, откакто е построена сградата на детското заведение, а за ремонта му са заложени около 60 000 лева. Зам.-кметът отбеляза като още един пример ДГ № 9, която няма нужда от поставяне на нова ограда, тъй като сегашната е висока.

„Ако това е интервю за чуждестранна медия ще се притеснявам да кажа, че сме направили ремонти на покривите“, каза д-р Баева. Тя заяви, че след като бъдат направени ремонти на сградите, включени в Програмата за капиталовите разходи за 2019, в Добрич детските ясли и градини няма да имат проблем с течове от покривите.

„Разбира се, ако не се появи някакво природно бедствие, но ще бъдат окончателно завършени и няма да крият рискове за течове“, уточни зам.-кметът.

По думите й друга от насоките е  дограмата. „Има градини, където е лепена или отворите са запълнени с различни материали. Във всички детски градини и ясли ще бъде заменена дограмата в помещенията, където пребивават деца. Там е преимуществено. На коридорите, административните помещения  или кухненския блок може би няма да успеем да сменим сега“, каза тя.

РVС дограмата ще бъде сменена на ДГ № 7, ДГ № 17, ДГ № 18, ДГ № 20, ДГ № 23, ДГ № 24 и ДГ № 25. В някои от тях вече текат ремонтите дейности, като в ДГ № 26 вече е подменена.

За детските ясли остава дограмата да бъде подменена в двете сгради на ДЯ № 6 и основната сграда на ДЯ № 4.

Д-р Емилия Баева сподели, че се очаква до началото на учебната година дограмата на яслите да бъде подменена. По думите й за детските градини това е абсолютно сигурно, тъй като в някои от тях дейностите вече са започнали.

В заключение тя посочи, че чрез търгове и благотворителни събития детските заведения също събират средства, които влагат за облагородяването на сградите. „Когато детските градини преминаха на делегиран бюджет, от началото на тази година, аз им казах - преминавате на делегиран бюджет, за да се улесни администрирането на паричния поток, за да бъдете по-самостоятелни и оперативни“, сподели още зам.-кметът.