Комплексно обслужване в сферата на недвижимите имоти предлага Market Home

Ако искате да спестите време и средства, точният избор е Market Home

Market Home предлага Посредничество при сделки с имоти ,административно - правни консултации за решаване на имотни казуси, консултации по ЗУТ, оценителска дейност, делби/обединяване на имоти.  Market Home ще ви съдейства по време на инвестиционен процес, обединяване и разделяне на парцели, ликвидиране на съсобственост.  И ще ви представлява пред ЕРП,ВИК дружества и общини във връзка със съгласуване на проекти по време на строителство.  
Младият и амбициозен екип на Market Home ви очаква!