260 ученици се включиха в конкурса за най-красива и оригинална мартеница в Община Добричка

Конкурсът бе обявен от общината, като част от дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

260 ученици се включиха в конкурса за най-красива и оригинална мартеница в Община Добричка

260 деца от 12 училища в Община Добричка се включиха в конкурса  за най-красива и оригинална мартеница. Специално назначена от кмета Соня Георгиева комисия, начело с инж. Румяна Иванова, зам.кмет „Хуманитарни дейности, европроекти, програми  и икономическа политика“,  оцени изработените от участниците мартеници. Те ще  бъдат предоставени  на социалния патронаж в селата на Община Добричка, както и в Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец и Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция в същото населено място.


Списъкът на наградените, който включва 25 участника,  ще бъде публикуван в сайта на Община Добричка. Наградените  ще получат предметни награди. С цел повишаване мотивацията на учениците да се включват в подобни инициативи, за всички участници ще бъдат подсигурени поощрителни награди. От всички училища на територията на Община Добричка единствено училището в с.Ведрина не участва в изработването на мартеници.