320 безработни в област Добрич са постъпили на работа през януари 2024г.

В град Добрич регистрираните безработни през месец януари са 1262, със 117 лица повече спрямо предходния месец

320 безработни в област Добрич са постъпили на работа през януари  2024г.

На работа през януари 2024г. в област Добрич са постъпили 320 безработни лица. 318 са  устроени на работа на първичния трудов пазар. Две лица са устроени на субсидирани работни места по програми за заетост. През месеца в трудова заетост са устроени 36 младежи на възраст до 29 години, както и 23 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).


През януари 2024 г. в бюрата по труда от областта са заявени 280 работни места на първичния пазар на труда. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост, търговията, хотелиерство и ресторантьорство.

Равнището на безработица в Добричка област през януари 2024г. е 6,25 %. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3767, с 387 лица повече спрямо декември 2023 г.

В град Добрич регистрираните безработни през месец януари са 1262, със 117 лица повече спрямо предходния месец (1145). Равнището на безработица в града е 3,82%, като се отчита увеличение спрямо предходния месец с 0,35%.