Кметът на Община Добричка подписа договора за предоставяне на почасови здравно-социални услуги на възрастни хора

Инж. Тошко Петков е подписал договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“ в Министерството на труда и социалната политика днес.

Кметът на Община Добричка подписа договора за предоставяне на почасови здравно-социални услуги на възрастни хора

Финансовата помощ е в размер на 206 563,50 лева. Както Добрич Онлайн писа чрез проекта общо 74 възрастни хора, над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства ще получат почасови мобилни здравно-социални грижи и ще се подобри качеството им на живот.
В дейностите, по които ще се работи за реализация на проекта са включени ремонт на подходящи помещения и закупуване на транспортно средство за извършване на мобилните услуги, подбор и назначаване на екип за управление на Центъра за предоставяне на услугата Патронажна грижа, както и на екип за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

От Община Добричка посочват, че ще бъде направена оценка и подбор на кандидатите, които ще ползват услугите, обучение и супервизия на персонала и предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги за нуждаещи се лица.

Дейностите по проекта ще започнат на 1 юли, а срокът за неговото изпълнение е 18 месеца. Финансирането на проекта е по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.