Инж. Тошко Петков: Строителната програма за 2018 година е приключила успешно

На провело се днес редовно заседание на Добрички общински съвет беше представена информация относно сключените обществени поръчки за изпълнение на строителната програма в частта й улици и пътища, както и за изпълнението на отложените обекти от 2018 година.

Инж. Тошко Петков: Строителната програма за 2018 година е приключила успешно

„Докладвам, че към датата на приключване на договора с фирмата всички строително-монтажни дейности са завършени в оказания срок”, каза кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков във връзка със зададен въпрос от общински съветник, относно отложените ремонти на пътища и улици от 2018 г. 
На 14 май строителните и монтажните работи по ремонтите на улиците, включени в строителната програма през изминалата година, които са били отложени поради влошаване на времето, са били възобновени и са приключили в оказания 10-дневен срок, според сключения договор.

„В момента комисии са приели почти всички обекти, направените констатации и забележки като рекламации са отстранени и в момента тече оформянето на приемно-предавателните протоколи и извършването на плащането там, където всичко е наред, така че за мое голямо удоволствие строителната програма за 2018 година е приключила успешно”, допълни инж. Петков. 

Общинският съвет на Община Добричка прие за сведение представената информация.