ОбС - Добрич одобри безлихвен заем за финансиране на дейности по проект за опазване на културното наследство от Първата световна война

Общинският съвет на Добрич одобри временен безлихвен заем в размер до 6 800 лева

ОбС - Добрич одобри безлихвен заем за финансиране на дейности по проект за опазване на културното наследство от Първата световна война

Регионалният исторически музей в Добрич е бенефициент по проект „NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES” DTP1-1-311-2.2 с акроним NETWORLD по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.


Основната цел на проекта е опазване и популяризиране на културното наследство от Първата световна война. Проектът свързва 14 партньори от Дунавския регион. Усилията им са насочени към създаване на база данни, мобилно приложение и разработване на туристически маршрути, свързани с културното наследство от Първата световна война. 

Проектът позволява и инфраструктурна дейност, свързана главно с реновацията и консервацията на материалното недвижимо наследство от ПСВ в региона.

Финансирането е заради необходимост от присъствие на екипа по проекта в извънредна конференция в Словения, извън първоначалния график на основните срещи и дейности. Освен това са получени допълнително средства в размер на 2 000 евро след преразпределението на бюджета на партньор, изпаднал в невъзможност да усвои бюджета си.

На редовно заседание ОбС - Добрич одобри безлихвен заем до 6 800 лева, с цел разплащане на разходите по изпълнение на проекта.