Подновяват железопътния прелез в Дончево

Планираният ремонт ще бъде извършван от 14 до 17 май

Подновяват железопътния прелез в Дончево

Той ще обхване прелезната настилка на железопътния прелез на км 59+667 по 28-ма жп линия в междугарието Вълчи дол – Добрич, спирка Дончево, на общинския път Дончево – Опанец – Драганово.
От Община Добричка уточняват, че ще се работи в светлата част на денонощието, в условията на влаков „прозорец“, при пълно прекъсване на автомобилното движение през прелеза. 

Пътното движение ще бъде отбито по обходни пътища от съществуващата пътна мрежа. За селата Богдан, Опанец и Драганово ще се преминава от околовръстен път Добрич през с. Богдан.  

Живущите от с. Дончево на юг от жп линията ще преминават също по гореописания обходен маршрут.

Маршутът няма да бъде променен за живеещите на север от жп линията.