Кметът на Добрич се срещна с представители на Фондация „Америка за България“

Кметът Детелина Николова се срещна с г-жа Десислава Тальокова – изпълнителен директор на Фондация „Америка за България” и г-н Лин Дафт – член на Съвета на директорите на Фондацията. По време на срещата гостите бяха запознати с икономическото състояние на града и региона, както и с възможностите и перспективите за бъдещо развитие.

В разговора с кмета гостите споделиха, че са приятно впечатлени от процеса на демократизация и прозрачност в управлението на Община град Добрич, както и от активността на общината, учебните заведения и други институции и организации в търсенето на възможности за работа по програми и проекти, финансирани от ЕС и други донори.

Фондация „Америка за България” е рожба на Българо – американския инвестиционен фонд, основан чрез Американската агенция за международно развитие, и нейните представители познават добре проектите, по които общината е работила съвместно с ААМР. Затова те изразиха готовност и желание да продължат да си сътрудничат и да подпомагат организации от публичния и частния сектор с цел насърчаване на предприемачеството, подкрепа на институции и личности, „способни да осъществяват промяна”, по думите на г-н Дафт.