Mобилните оператори трябва да намалят цените на входящите международни повиквания

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) задължи трите мобилни оператора да намалят цената на входящите международни гласови повиквания до 0,13 лв./мин. Решението влиза в сила от 1 април, съобщиха от КРС.

Mобилните оператори трябва да намалят цените на входящите международни повиквания

По този начин се постига намаляване на цените на едро за международни повиквания до нивото на тарифите за терминиране в национални мрежи. 

Извършеният от регулатора икономически анализ показа наличието на конкурентни проблеми, изразяващи се основно в прилагане на прекалено високи цени за терминиране на международни повиквания спрямо цените за терминиране на национални повиквания. Тъй като не са налице валидни основания за разлика в тарифите и предвид обстоятелството, че установеното пазарно поведение на операторите е в разрез с европейската регулаторната рамка, комисията взе решение за въвеждане на регулация и на тези цени, каквато е практиката в Европейския съюз.

 

Наложените ценови ограничения имат за цел да предотвратят потенциални конкурентни проблеми на съответния пазар, до приемането на втория кръг анализи и оценка на съответните пазари на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.