Правят първа копка на реконструкцията на пречиствателната станция във Врачанци

На 21 март от 13 часа на територията на ПСОВ, в землището на с. Врачанци ще бъде направена първа копка на реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадъчни води в землището на с. Врачанци, по проект „Интегриран проект за ...

Ангел Забуртов: „Естакадата на Шабла е почти готова!“

Естакадата в Шабла е построена през 60-те години на миналия век. Тя служи като разграничителна точка между морските пространства на България и Румъния.

9 блока в Добрич ще бъдат санирани по Оперативна програма "Региони в растеж"

Първа копка по проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич" бе направена от заместник-кметовете арх. Боян Коларов и Росица Йорданова. Церемонията се проведе до жилищната сграда на ул. "Кирил и ...

Започна подновяването на водопроовода на главната улица в с. Стожер

Първа копка по проект „Подмяна на водопровод по улица в с. Стожер“ бе направена днес.

Започва подмяната на водопровода по главната улица в Стожер

На 6 декември от 13:00 часа в централната част на с. Стожер ще се направи първа копка на „Подмяна на водопровод по улица в с. Стожер“. Ще се подменят 1800 м. по цялата дължина на главната улица, съвпадаща с пътя Варна – Добрич.