Общинският съвет на Добрич гласува увеличение на заплатата на кмета на града

Новият размер на заплатата на кмета от 6 800 лева бе подкрепено от 31 от съветниците, 7 бяха против, а 2-ма се въздържаха

Общинският съвет на Добрич гласува увеличение на заплатата на кмета на града

Със Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2024 год. в дейност „Общинска администрация“ е предвидено увеличение на разходите за персонал на общинските администрации, като в тези средства включително е разчетено и увеличение на заплатите за кметовете, посочи вносителят на докладната, финансовият заместник –кмет Станка Василева.Иво Пенчев каза, че ще подкрепи докладната, но разчита да има промяна в Правилника на ОС, с който беше определено, че съветниците получават 55% месечно от възнаграждението на Председателя. Припомняме, че Председателят на ОС получава 90% от възнаграждението на Кмета. Според Пенчев месечната заплата на съветниците трябва да се намали на 40%, както беше и в предходния местен парламент.

Герман Германов уточни, че  заплатата на кмета не касае местните приходи, тъй като средствата идват от Държавния бюджет.

Председателят на ОС Красимир  Николов също коментира, че ще подкрепи внесената докладна.

Единствено от „Възраждане“ предложиха увеличението да е съобразено със средния годишен индекс на инфлация за страната – 10%, което не беше одобрено от мнозинството в залата.

И ако заплатата на кмета не предизвика големи дебати, то на дълго обсъждане беше подложено становище на Диян Георгиев – ръководител на звено „Вътрешен одит“ в Община Добрич, изготвено от него като експерт към Националното сдружение на общините в Република България. От изказването му в зала стана ясно, че според експертното му мнение общинските съветници трябва да получават не месечно възнаграждение, а почасово такова. По думите му настоящата практика демотивира общинските администрации. Риск има и за местната хазна, тъй като не са предвидени източници за повече приходи.

По-голяма част от съветниците се обединиха около мнението, че това становище не е съобразено със Закона за местното самоуправление. А след почивката Йордан Йорданов обясни, че това е становището на одитора като експерт и е единствено насочено съм Националното сдружение на общините.